Klaxåsen, Vitvattnet, Sörtjärn och Högarna

Vitvattnet med sin grannby Sörtjärn är de sydligast belägna byarna i Bergs kommun. I sörtjärn finns också en avstigningsplats för Inlandsbanan.

I begreppet ”Sörbyarna” ingår Klaxåsen, Bryngelhögen, Nederhögen, Söderhögen och Björnberget. När vi pratar om Högarna är det ett samlingsbegrepp för byarna som har högen i sitt namn.

Klaxåsen

När man kör från Rätan mot Vemdalen så svänger man vänster då man precis har passerat Rätansböle. Efter att ha kört en dryg mil längs vägen och passerat Nederhögen med ett par kilometer så svänger man slutligen in på en liten väg till höger. Efter ytterligare ett par kilometer kommer man fram till byn som ligger vackert i ån Hoans dalgång. Enligt Nils Sundkvists bok ”Boplatser och människor i Sörbyarna i Rätan” är byn den äldsta i Rätans socken och troligen i hela södra Jämtland. Sannolikt blev byn befolkad med bofasta människor redan på 800-talet. (När Överhogdal befolkades på 900-talet så hade de sina närmaste grannar i Kårböle och Klaxåsen!)

Klaxåsens byförening

Byn har även en skola som idag fungerar som skolmuseum, och även som byastuga. Skolsalen och lärarinnans rum ser än idag ut som de gjorde på 1940-talet. I skolan finns dessutom en del andra föremål som minner om byns historia, bl.a. en väldokumenterad fotosamling.

Idag finns endast sex bofasta i byn, men många av gårdarna används idag som fritidshus. Relativt många nybyggda fritidshus har också tillkommit under slutet på 1900-talet och även in på detta sekel. Byn har tack vare många ”sommargäster” ändå en livaktig byaförening (grundad 1943), som gör sitt bästa för att hålla liv i byn och stärka ”bya-andan”. En vedeldad ”byabastu” införskaffades till Klaxåsen för några år sedan på initiativ av byaföreningen och är belägen centralt i byn ca 20 meter från Hoan. På vintern dras skidspår runt byn för rekreation.

Även om Klaxåsen är en liten by så är det många som har sitt hjärta i byn – det visar sig bland annat på det sättet att byns ”Facebookgrupp” har 230 medlemmar.

Kontakt: Klaxåsens Bygdeförening – Erik Hörnell (ordförande) – Fältjägargränd 16 A, Östersund, alternativt Klaxåsen 876 – telefon 070-316 20 45.

Kårböleleden

Kårböleleden, som är en gammal pilgrimsled till Trondheim, passerar genom Klaxåsen och där fanns också en kyrka långt tillbaka i tiden. Idag står en klockstapel rest ungefär där vi tror att kyrkan en gång stod, och på den platsen hålls varje sommar en gudstjänst. Porten till kyrkan finns på Nordiska museet i Stockholm, men ett par detaljer till kyrkporten finns kvar i byn. Enligt sägnerna gömdes kyrkklockan i en ”ava” i ån Hoan vid ofredstid (troligen på 1100-talet) och sedan dess är klockan borta, trots att eftersökning har gjorts i denna ”ava” i modern tid. Bild härvid visar leden som går förbi denna tjärn i Vitvattnet foto Kennet Rydeén Överhogdal

Vitvattnet/Sörtjärn

Sörtjärn och Vitvattnet är dom sydligaste byarna i Jämtland, ett par mil söder om Rätansbyn,
Av kartor kan man läsa att Vitvattnet har en mycket gammal historia, det finns lämningar
efter fångstgropssystem och järnframställningsplatser. Det är ändå jord och skogsbruk som präglat byn, det fanns både affär och skola, skolan lades ner i början av 50 talet men byggnaden finns kvar. Sista gården som drev jordbruk höll på tills ungefär 2000.
Det finns naturligtvis många historier om vad som hänt, skriver om två händelser som på sin tid uppmärksammades. En tid då kommunikation inte kan jämföras med nutiden och ett långväga besök kunde ses som en unik händelse.
En elev på skolan har berättat om ett skolinspektionsbesök i början av 30 talet. Inspektionen bestod av skolinspektören och Rätansprosten Gottfrid Dahlén. Alla barnen skulle vara snyggt klädda, flickorna med stärkta förkläden och fläta i håre t, pojkarna me d vattenkammat hår. Bilder från skolan finns f ö på Jamtlis arkiv, tagna av legendariska fotografen Nils Thomasson.

En annan händelse skedde vid samma tid på Vitvattssjön. Det blev en flyguppvisning av
äventyraren och pionjären Albin Ahrenberg med sitt hydroplan, en Junker. Förutom
spektakulär luftakrobatik bjöds byborna mot en summa att göra en flygtur. Några modiga personer från byn fick följa med mot en viss ersättning att se Vitvattnet från ovan.
Sörtjärn kom till under 1920 talet i och med byggandet av den nya inlandsbanan med
tillhörande eget stationshus. Flera duktiga hantverkare och handelsmän fanns i byn, bland annat byggdes ett eget vattenkraftverk dit man kunde få sina ackumulatorer laddade.

Stortjärnen och Linfallet

Stortjärnen i Vitvattnet, ett lättillgängligt
fiskevatten. Hoan som flyter vid Sörtjärn, med tur och skicklighet finns stor chans till en lyckad fisketur.
Kanot längs Hoan från Sörtjärn och nedströms bjuder på både dramatik med virvlande vatten och vacker natur.
Linfallet
E 45 ca 8 km söderut från Rätan, avtagsvägen mot Sörtjärn.) I Sörtjärn åker man över järnvägen och Hoan, stigen till vänster efter ca 100 m. Fint utflyktsmål för hela familjen. Linan är en mindre å som rinner ner i Hoan alldeles invid den lilla byn Sörtjärn. Några hundra meter från utloppet finns Linafallet som under högvatten är ganska mäktigt.

Kanotled invid Sörtjärn station
E 45 ca 8 km söderut från Rätan, avtagsväg till Sörtjärn, till vänster om stationshuset) GPS 62 20 36.96 N 14 37 21.36 E.
Kanotled i Hoan mellan Sörtjärn – Huskölen. Leden är 45 km. Leden klassas som Lätt/Svår
Mer att uppleva för den naturintresserade är en rik fauna, både fåglar och djur. Ta gärna en paus vid rastplatsen vid Sörtjärnen, eller en vandring vid någon av stigarna. Det kan bli ett spännande möte med någon av skogens invånare.

Högarna

Högarna består av byarna Söderhögen, Nederhögen och Bryngelhögen.

I en vacker björkdunge på Grellsbacken i Nederhögen står ett vitmenat träkors vars inskription vittnar om ett mörkt kapitel i svensk historia. Jämtland och Härjedalen tillhörde under denna tid Norge-Danmark, och svenskarna befarade att fientliga trupper utgående från de ockuperade områdena, kunde försöka dela Sverige, som därmed skulle försvagas betydligt. Därför gick Baltzar Bäck år 1611 in i dessa trakter och drog ett spår av nedbrända bosättningar efter sig. Högarnas befolkning hade varnats för att om fienderna annalkades och flydde med kreatur och bohag till ett berg väster om byn, där de bosatte sig under ett stort klippblock som fick namnet Baltzargrottan ligger efter vägen mot Rätansböle.

Söder/Nederhögen, byarna kallas Högen och är en gammal kulturbygd. Här har förekommit jordbruk ända sedan 1300 - talet då bebyggelsen påbörjades.

Vandringsleder finns med början vid vildmarkscentret i Nederhögen, utmärkta leder från Nederhögen över Söderhögen, Klaxåsen, Bryngelhögen, Göranberg och åter till Nederhögen. I Högen finner man det enda bevarade minnesmärket i Jämtland från Baltzarfejden, kriget mellan Norge och Sverige, daterat 1611