Rätansbygdens byalag

Rätansbygdens byalag är en organisation som ska arbeta för en positiv utveckling av bygden. Medlemmar i organisationen är 30 föreningar, 28 företag och 1 institution, verksamma på orten. Byalaget fick sin nuvarande utformning vid ett möte den 11 augusti 2011. Genom den uppslutning organisationen fått är den ett representativt organ för hela f d Rätans kommun.

Enligt stadgarna är byalagets mål och syfte bl. a. ”att verka för en positiv utveckling av bygden genom att arbeta för att skapa goda levnadsvillkor och en god samhällsservice för befolkningen.

Bland byalagets uppgifter nämns:
”Arbeta med utvecklingsprojekt för Rätansbygden, bevaka bygdens intressen i olika sammanhang exempelvis när det gäller vindkraftsutbyggnaden.
Byalagets högsta beslutande organ är föreningsmötet, där samtliga medlemsorganisationer är företrädda. Det löpande arbetet sköts av en styrelse om 7 ledamöter och 7 suppleanter.
Läs mer om www.ratansbygden.se

Styrelseledamöter

 • Olle Lundgren, Röjan
 • Renee Darley, Söderhögen
 • Holger Nilsson, Handsjön
 • Elisabeth Lövdahl, Rätan
 • Michael Lindblad, Rätan
 • Marie Löfhaugen, Rätan
 • Karin Östberg, Söderhögen

Arbetsutskott

 • Olle Lundgren, ordförande
 • Christina Torung, adjungerad sekreterare
 • Fredrik Norling, adjungerad kassör
 • Karin Östberg, vice ordförande

Suppleanter

 • Christina ”Tina” Andersson, Nästeln
 • Martin Bodin, Handsjön
 • Leena Grubb, Rätan
 • Stina Torén, Rätan
 • Kent Rosenqvist, Rätan
 • Elisabeth Gunnarsson, Rätan
 • Jan-Ola Ericsson, Böle

Kontakt

Ordförande: Olle Lundgren 070-597 30 73

Vice ordförande: Karin Östberg 070-305 38 32

Sekreterare: Christina Torung 070-321 16 18

Kassör: Fredrik Norling 073-061 67 06

Kontaktperson för hemsida och information: Christina Torung 070-321 16 18

Kontaktperson för vaktmästeri:
Jan-Ola Ericsson 070-220 18 75

Kontaktperson för inflyttningsfrågor: 
Karin Östberg 070-305 38 32

www.ratansbygden.se