Föreningar

Rätans idrottsförening

Föreningen bildades 1922 och fyller i år 100 år. Under dessa 100 år har det hänt en hel del!
Under 1930 talet kom föreningen i kontakt med gångsporten. Detta genom John Wåhlén som tillhörde Svergigeeliten på den tiden. På 40-talet idkades det friidrott i form av klubbmatcher och även tävlingar i serieform. Även fotbollen tog också fart under andra halvan av 1940-talet och föreningen deltog med varierande framgång i div.5 och 6.
I slutet av 1950-talet och början av 60-talet deltog föreningen i seriespel i ishockey.
Mellan åren 1965 och 1968 byggdes Rätans Kraftverk. Detta projekt innebar en stor inflyttning till byn. Bland dom inflyttade fanns många idrottsintresserade och detta fick till följd att det byggdes en tennisbana, arrangerades serier i korpfotboll, kommunskidor, hockey-bockeyturneringar mm. T.o.m en skidskyttetävling med älgstudsare arrangerades.
I slutet av 1960-talet byggdes slalombacken i Galberget. Största framgången inom det alpina var Anders Lundqvist som 1986 tog guld och
silver vid junior-VM. Backen är inte lägre i bruk då liften borde bytas ut men anses vara en för stor kostnad för föreningen.
Pandemin har satt många käppar i hjulet för föreningens nuvarande verksamhet men förhoppningsvis kommer det några eldsjälar som kan starta upp och på nytt sätta Rätan på kartan!
Vi har fotbollsplaner som sköts med robotgräsklippare och som någon eller några gånger per år spelas matcher på. Det finns även ett elljusspår som kan användas såväl sommar som vinter. Isbanan som ligger bakom skolan används flitigt vintertid båda av skolan och på fritiden!Rätansbygdens byalag är en organisation som ska arbeta för en positiv utveckling av bygden. Medlemmar i organisationen är 30 föreningar, 28 företag och 1 institution, verksamma på orten. Byalaget fick sin nuvarande utformning vid ett möte den 11 augusti 2011. Genom den uppslutning organisationen fått är den ett representativt organ för hela f d Rätans kommun.

Enligt stadgarna är byalagets mål och syfte

bl. a. ”att verka för en positiv utveckling av bygden genom att arbeta för att skapa goda levnadsvillkor och en god samhällsservice för befolkningen.”

Bland byalagets uppgifter nämns:

”Arbeta med utvecklingsprojekt för Rätansbygden, bevaka bygdens intressen i olika sammanhang exempelvis när det gäller vindkraftsutbyggnaden”

Byalagets högsta beslutande organ är föreningsmötet, där samtliga medlemsorganisationer är företrädda. Det löpande arbetet sköts av en styrelse om 7 ledamöter och 7 suppleanter.

Kontakt:

Ordförande: Olle Lundgren 070-5973073

Vice ordförande: Karin Östberg 070-3053832

Sekreterare: Christina Torung 070-3211618

Kassör: Fredrik Norling 073-0616706

Kontaktperson för hemsida och informationsfrågor: Christina Torung 070-3211618

Kontaktperson för vaktmästeri: Jan-Ola Ericsson 070-2201875

Kontaktperson för inflyttningsfrågor: Karin Östberg 070-3053832


Handsjöns byförening

Föreningens syfte är att tillvarata byns och bybornas gemensamma intressen, att verka för byns utveckling.  Föreningen äger Handsjöns bystuga, ansvarar för drift och skötsel av denna med tillhörande byggnader. Alla bybor, fritidsboende med flera som stödjer föreningens verksamhet kan vara medlemmar i föreningen.

Alla som är medlemmar får hyra bystugan gratis till sina privata fester, träffar mm, även andra föreningar med anknytning till byn får hyra gratis. Övriga som ej är medlemmar betalar hyra.  Det finns även tillgång till dusch i bystugan.

Bystugan är byns samlingsplats och är till för föreningens olika arrangemang.

Kontaktman för bystugans uthyrning är Mona Lundin, 070-279 09 12 eller nån i styrelsen.

Styrelse

Hans Bäckström, ordförande, 070-656 22 62

Birgitta Krantz/Nilsson, sekreterare, 073-053 54 97

Anna-Lisa Lövstrand, kassör, 073- 054 05 41

Samuel Evaldsson, ledamot, 073- 834 65 25

Holger Nilsson, ledamot, 070- 670 04 79

Örjan Nilsson, ledamot, 070-539 14 54

Sonja Gustafsson, ledamot, 070-230 96 42