Skola och omsorg

Rätans skola

Rätans skola ligger i södra delen av Bergs kommun, Jämtland.
Skolan omfattas av förskoleklass, grundskola åk 1-6 och fritidshem. I samma byggnad finns även ortens förskola i nyrenoverade lokaler och med passande utemiljö för de små.

Rätans mittpunkt är Rätanssjön och bebyggelsen ligger utspridd runt sjön. Vid sjöns södra del ligger grundskolan. I anslutning till skolan finns en modern och rymlig drottshall. I närheten av skolan finns en liten slalombacke med släplift samt en ishockeyplan som skolan och eleverna kan använda under och efter skoltid. I direkt anslutning till skolan finns även elljusspår med skidlek.

I matsalen serveras mycket vällagad och god mat, tillagad av bra råvaror. Matsalen inrymmer även skolans scen där eleverna kan få visa upp sina kunskaper inom musik och teater. På skolan finns även en fin och ändamålsenlig hemkunskapslokal.
Huvudbyggnaden innehåller kombinerat kommun- och skolbibliotek, lärarrum och undervisningssalar. Skolan förfogar även över byggnaden Paviljongen, där estetiska ämnen, som musik, textilslöjd, bild samt teknikundervisning äger rum. Sedan några år disponerar skolan ett skogsområde, Skolskogen, där viss del av undervisningen sker.

Barnomsorg

Vårdnadshavare betalar avgift enligt maxtaxa. Avgiften betalas för att barnet ska ha tillgång till en plats. Det innebär att avgiften betalas även för perioder då barnet är ledigt. Avgiften beräknas på hushållets sammanlagda inkomst upp till ett inkomsttak. Föräldrar är skyldiga att redovisa inkomstuppgifter med e-legitimation via e-tjänst. Om vårdnadshavare saknar e-legitimation kontaktas skoladministratör.

Om barnet bor växelvis hos båda vårdnadshavarna är det hushållet där barnet är folkbokfört som betalar avgiften. Avgiften grundas då på på hela hushållets inkomst. Efter särskild anmälan kan avgift debiteras vårdnadshavare var för sig. Avgiften grundas då på den sammanlagda inkomsten i respektive vårdnadshavares hushåll.

Äldreomsorg

Östgärde ligger mitt i byn Rätan och består av tre avdelningar. Personalen vill göra det hemlikt och trevligt för den boende, där dennes behov är grunden för verksamheten. Insatserna bygger på respekt för människornas självbestämmande, integritet och trygghet och ges på lika villkor.
På varje avdelning finns gemensamt kök, matrum/allrum med tillgång till TV. Det finns även balkong/altan till varje avdelning. Förråd till lägenheterna finns i källarplanet. Trygghetslarm finns i varje lägenhet/vårdrum. Personalen finns dygnet runt och består av undersköterskor och vårdbiträden. Gärdet består av 10 vårdrum. Ett rum används som avlastningsrum. Måltiderna äts gemensamt i matsalen men för den som så önskar får äta på sitt rum.

Brunkullan är ett ett boende med 12 lägenheter. Personalen hjälper till med att laga frukost hos var och en av de boende om så önskas. Huvudmål och kvällsmat serveras i matsalen.

Lyckebo är ett gruppboende med 6 lägenheter. De boende deltar i de vardagliga sysslorna i den mån de kan och vill. Frukost och kvällsmål lagas i boendet och huvudmålet hämtas från Östgärdes kök.