Vill du synas här?

Porten till Jämtland, FiskeByrån vid OKQ8 macken i Rätan. Vi är intresserad av att samverka över alla gränser för att bli en informationsplats och ambassadör för alla.

Om du vill att din organisation, kommun, företag eller förening skall synas här på vår marknadsplats för trycksaker och på denna informationsskärm kontakta oss.

Vår ambition är att den skall vara bemannad under besöksfrekventa tider

Kent Rosenqvist, ordförande i FiskaiBerg
076 247 1397
kent.rosenqvist@hotmail.com
www.fiskaiberg.se